Olağan Genel Kurul İlanı

 HEDEF DERNEĞİ
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
19.12.2023

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı olan gündemle 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Saat: 19:00’da Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. No:204-2 Ümraniye / İSTANBUL adresimizdeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07 Şubat 2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçilmesi
3. Yönetim ve denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
4. Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçilmesi,
5. Yeni seçilecek yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alımı, satımı, hibe alma ve verme ile alternatif çözüm yollarınamüracaat etme ve uzlaşma için yetki verilmesi,
6. Tüzük Değişikliği,
7. Dilek ve Temenniler,
8. Kapanış.

Olağan Genel Kurul İlanı

 HEDEF DERNEĞİ
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
19.12.2023

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı olan gündemle 6 Ocak 2024 Cumartesi günü Saat: 19:00’da Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. NO:204-2 Ümraniye / İSTANBUL adresimizdeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13.01.2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçilmesi
3. Yönetim ve denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası,
4. Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçilmesi,
5. Yeni seçilecek yönetim kuruluna menkul ve gayrimenkul alımı, satımı, hibe alma ve verme ile alternatif çözüm yollarına müracaat etme ve uzlaşma için yetki verilmesi,
6. Tüzük Değişikliği,
7. Dilek ve Temenniler,
8. Kapanış.